Lata Pracy
Liczba studentów teraz
Liczba poznanych metod nauczania
Ilość zużytych długopisów
Liczba spotkań integracyjnych
Liczba lokalizacji w których pracowaliśmy